Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■n
4-to
O mijn begraven Jesus, ik kus het graf
waarin Gij thans rust. T)och na drie da-
gen zult Gij weder verrijzen. Laat ook
mij door de verdiensten uwer Verrijzenis,
in den laatsten dag des oordeels glorie-
rijk verrijzen, om voor altijd met Ü ver-
eenigd, ü in den hemel gedurende de gan-
sche eeuwigheid te loven en te beminnen.
Ik bemin U, o Jesus, mijne Liefde, ik
bemin U meer dan mij zeiven, het is mij
uit den grond van mijn hart leed U be-
leedigd te hebben-, gedoog niet dat ik
mij nogmaals van ü scheide! Geef dat
ik ü altijd beminne, doe alsdan met mij
wat U behaagt. Ik neem alles aan wat
Gij over mij zult beschikken.
Onze Vader, Wees gegroet, Eere enz.
O ïilaria, om uw' smarte
Ea om 't zwaarl waarmee uw harte
Zevenvoudig werd gewond,
K'aak, dat ilc met Jesus lijde,
Ke immer in het kruis verblijde
Tot mijn laatsten levensstond.