Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
438
Onze Vader, "Wees gegroet, Eere zij
den Vader enz.
Lieve Jesus, Gij gaat sterven,
Ach, in doodstrijd hangt Gij nu;
Laat me, on 't leren te verwerven,
Lijden, sterven, Heer, met U,
dertiende statie.
jesus wordt van het kruis genomkn.
v- Wij aanbidden U, enz.
Overweeg, boe, nadat onze Verlosser
den geest gegeven bad, twee zijner leer-
lingen, Josefen Nicodemns, Hem van bet
kruis namen en in de armen zijnerbedroef-
de Moeder legden, die hem met teederbeid
ontving en aan haar hart drukte. {Pazize.)
O mijne smartvolle Moeder, neem mij
uit liefde tot Jesus, tot uwen dienaar aan
en bid Hem voor mij! En Gij, o mijn
Verlosser, wijl Gij voor mij hebt willen
sterven, maak dat ik TJ beminne en niets
verlange dan TJ alleen.
Ik bemin TJ, Jesus mijne Liefde, ik