Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
436
hetwelk zij vervolgens in de hoogte trok-
ken, om Hem daaraan te zien sterven.
{Pauze.)
Heeht mijn hart hij V aan het kruis,
O mijn verachte Jesus, opdat ik steeds bij
U blijve, om L' tc beminnen eu U uiet
weder te verlaten.
Ik bemin U, Jesus uiijne Liefde, ik
bemin U meer dan mij zelven ; het is mij
uit den grond van mijn hart leed, U be-
leedigd te hebben, gedoog niet dat ik
mij nogmaals van U scheide. Geef dat
ik U altijd beminne; doe alsdan met
mij wat V behaagt. Ik neem alles aan
wat Gij over mij zult beschikken.
Onze Vader, ^Yees gegroet, Kere zij
den Vader enz.
Gcsde Jesus, Gij gaat sterven,
Aan hst kruishout he:ht non U;
Laat me om 't leven to verwerven,
Lijden, steiven, Hec-r, mot
^ -