Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
tó.............................................................................
433
Christus, zijne zwakte en de gruwzaam-
heid der heulen, die verlangden, dat Hij
zijne schreden zou verhaasten, ofschoon
Hij nauwelijks meer gaan kon, waren
de oorzaak, dat Hij ten derden male ter
aarde viel. {Pauze).
Smartvolle Jesus, door de verdiensten
van deze uwe machteloosheid, die Gij op
den weg naar den Calvarieberg hebt
willen verduren, geef mij kracht, opdat ik
alle mcnschelijk opzicht en kwade neigin-
gen, die mij vroeger verleid hebben uwe
vriendschap te verliezen, ovcrwinne.
Ik bemin 1', Jesus, mijne Liefde, ik
bemin L' meer dan mij zelven. Het is
mij uit den grond van mijn hart leed, U
beleedigd te hebben; gedoog niet dat ik
mij nogmaals van V scheide. Geef dat
ik U altijd beminne ; doe alsdan met mij
wat I' behaagt. Ik neem alles aan wat
Gij over mij zult beschikken.
Onze Vuder, Wees gegroet, Eere enz.
^................................................................ ^
67 28