Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
430
deu vau zijn H. Hoofd en van zijne
overige ledematen veroorzaakt waren, nog
vermeerderd. {Fauz''.)
Hoe dikwijls hebt Gij mij vergeven,
o zachtmoedigste Jesus, en hoe dikwijls
ben ik weder in de zonde vervallen, hoe
dikwijls heb ik V op nieuw beleedigd!
Hoor de verdiensten vau dezen tweeden
val, hol]) mij, opdat ik in uwe genade
moge V(dhardeu t(>t aan mijnen dood;
sta mij bij, opdat ik mij in alle beko-
ringen. die mij overkomen zullen, steeds
aan V aanbeveh'.
Ik bemin L , o Jesus, mijne Liefde, ik
bemin U meer dan mij zelven. Het is
mij uit den grond van mijn hart leed, V
beleedigd te hebben, gedoog niet dat ik
mij nogmaals vau Uscheide! Geef dat
ik U altijd beminne; doe alsdan met
mij wat U behaagt. Ik neem alles aan
wat Gij over mij zult beschikken.
Ouzo Vader, Wees gegroet, Eere enz.