Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
438
ZESDE STATIE.
DE H. VERONICA DROOGT HET AANGEZICHT
VAN JESrS AF.
V, Wij aanbidden U, enz.
Overweeg hoe de heilige vrouw Vero-
nica, toen zij Jesus zoo smartvol en
met bloed en zweet bedekt aanschouwde.
Hem eenen doek reikte, w^aarmede onze
Zaligmaker zich het gelaat afdroogde en
er zijn heilig aanschijn in afgedrukt
liet. (Pause).
Beminnenswaardigste Jesus, uw aan-
gezicht was anders zoo schoon; doch het
is thans door bloed en wonden overdekt.
Toen mijne ziel eens bij den H. Doop
uwe genade ontving, was zij ook schoon,
doch ik heb ze, helaas, door de zonde
geheel bezoedeld. Gij alleen, mijn god-
delijke Verlosser, kunt haar de vroe-
gere schoonheid wedergeven, doe het door
dc verdiensten van uw lijden.