Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
425
vierde statie.
JESUS ONTMOET ZIJNE BEDROEFDE MOEDEK.
v. Wij aanbidden U, enz.
Overweeg de ontmoeting van den Zoon
en de Moeder; Jesus cn Maria aanschou-
wen elkander. Hunne blikken zijn even
zoovele pijlen, die hunne minnende
harten doorwonden. {Pauze).
Geliefde Jesus, om de smarten, die
Gij bij deze ontmoeting verduurd hebt,
geef mij de genade eener groote gods-
vrucht jegens uwe heilige Moeder. En
Gij, O Moeder van smarten, bid voor mij,
opdat ik voortdurend vol liefde het lijden
van uwen Zoon indachtig zij.
Ik bemin U, o Jesus, mijne Liefde, ik
bemin II meer dan mij zelven. Het is
mij uit den grond van mijn hartlced U
beleedigd tc hebben; gedoog niet, dat ik
mij nogmaals van U scheide! Geef, dat
ik U altijd beminne; doe alsdan met