Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
424
Hij viel meermalen op dezen smartvollen
weg neder. {Fauze).
Niet de last uws kruises, geliefde
Jesus, neen de last mijner zonden heeft
U zulke groote smarten veroorzaakt. Om
de verdiensten van dezen eersten val,
laat niet toe, dat ik ooit weder in eene
doodzonde valle.
Ik bemin U, o Jesus, mijne Liefde, ik
bemin U meer dan mij zelven. Het is
mij uit den grond van mijn hart leed, ü
beleedigd te hebben, gedoog niet, dat ik
mij nogmaals van ü scheide 1 Geef, dat
ik U altijd beminne; doe alsdan met
mij wat U behaagt. Ik neem alles aan,
wat Gij over mij zult beschikken.
Onze Vader, Wees gegroet, Eere zij
den Vader, enz.
Goede Jesus, Gij gaat sterven,
Onder 't kruishout valt Gij nu;
Laat me, om 't leven te verwerven,
Lijden, sterven, Heer, met U.