Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
421
Aanbiddenswaardige Jesus, niet Pila-
tus, neen mijne zonden zijn het, die U
tot den dood veroordeeld hebben. Door de
verdiensten, die Gij op dezen smartvollen
weg verworven hebt, sta mij bij op den
weg, die mijne ziel naar de eeuwigheid
moet maken.
Ik bemin U, o Jesus mijne Liefde, ik
bemin U, meer dan mij zelven. Het is
mij uit den grond van mijn hart leed,
dat ik TJ beleedigd heb, gedoog niet
dat ik mij nogmaals van U scheide; maak,
dat ik U altijd beminne; doe alsdan met
mij wat U behaagt. Ik neem alles aan
wat Gij over mij beschikken zult.
Onze Vader, Wees gegroet, Eere zij
den Vader enz.
Goede Jesus, Gij gaat sterven,
Wreed vsroordeeU wordt Gij nu,
Laat me, om 't leven te verwerven,
Lijden, sterven, Heer, met U.