Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
420
mij ter dood gegaan, en ik heb xj nog zoo
dikwijls verlaten, doeb thans bemin ik
xj uit geheel mijn hart en wijl ik xj be-
min, bedroeft het mij, dat ik U beleedigd
heb. Gij gaat sterven uit liefde tot mij;
hoe gaarne zou ik xj volgen om uit liefde
tot xj, mijn geliefde Zaligmaker, te ster-
ven. Altijd wil ik met xj vereenigd leven
en sterven.
eerste statie.
jesus wordt ten dood veroordeeu).
v. Wij aanbidden ü, Jesus en loven XJ:
r. Omdat Gij door uw heilig Kruis
de wereld verlost hebt.
Overweeg hoe Jesus, nadat men Hem
gegeeseld en met doornen gekroond heeft,
door Pilatus onrechtvaardig tot denKruis-
dood wordt veroordeeld.
{Hier, even als bij elke andere statie,
houdt men een weinig stil, om het lijden
vau Christus te overwegen^