Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
417
bitteren dood in het uur onzes doods
wilt versterken, wij bidden U, enz.
Dat gij ons door uw kruis in uwe glo-
rie wilt brengen, wij bidden U, enz.
Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt, spaar ons. Heer!
Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt, verhoor ons, Heer!
Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt, ontferm U onzer.
Christus, hoor ons,
Christus, verhoor ons.
Onze Vader, enz.
Almaehtige, eeuwige God, die onzen
Zaligmaker het vleeseh hebt doen aanne-
men en den dood des kruises doen lijden,
opdat de menseh het voorbeeld zijner oot-
moedigheid zoude navolgen; geef genadig,
dat wij naar de lessen zijner lijdzaamheid
leven en deel verkrijgen in zijne verrijze-
nis, door denzelfden Jesus Christus, on-
zen Heer. Amen,
67 27