Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
416
Bat Gij ons de vruchten van uw kruis
wilt niededeelen,
Bat wij door de kracht van uw kruis
den duivel, de wereld eu het vleesch
mogen overwinnen.
Bat wij in uw hloed van alle zonden
mogen gereinigd worden.
Bat Gij ons wilt verleenen ons kruis
dagelijks op te nemen en Ü gaarne
te volgen.
Bat wij eene genegenheid mogen krij-
gen, om uw H. lijden met liefde en
dankbaarheid dikwijls te overden-
ken,
Bat wij, dagelijks bemerkende, dat
Gij uit liefde voor ons gestorven
zijt, door wederliefde ontstoken
worden, om niet voor ons zelven,
maar voor uwen dienst te leven.
Bat wij onzen troost in uwe H. "Won-
den- mogen vinden.
Bat Gij ons door uw kruis en uwen
cc
cl

O
O