Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
407
Gij de voeten uwer leerlingen ge-
wasschen hebt,
Door de vurige liefde waarmede Gij
dit heilig Sacrament hebt ingesteld, ""
Door uw dierbaar bloed, dat Gij ons g
op het altaar hebt nagelaten, ^
Door de vijf wonden, die Gij in uw ^
allerheiligst Lichaam voor ons ™
ontvangen hebt,
Wij zondaren, wij bidden U, verhoor
ons.
Dat het U believe het geloof, den ^
eerbied en de begeerte tot dit
wonderbare Sacrament in ons te S:
vermeerderen en te bewaren, g
Dat het V believe ons door een ware ^
belijdenis onzer zonden tot het dik-
wijls nuttigen dezer geestelijke spijs ^
te bereiden, §
Dat Gij ons van alle ketterij, onge-
loovigheid cn verblindheid des g
harten wilt bevrijden.