Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
volbracht zoo stipt mogelijk al de be-
velen zijner ouders en onderwijzers.
Daarenboven was hij immer liefderijk
jegens zijne medeleerlingen, aan wie hij
uit liefde tot Jesus alle mogelijke dien-
sten bewees en in alles een goed voor-
beeld zocht te geven. Hij beschouwde
niets gering, wat ook maar in het minst
zijne schoone ziel zou kunnen bezoe-
delen. Van daar dat hij met eene
stichtende nauwgezetheid zelfs de klein-
ste misslagen zocht te vermijden en
zich door het beoefenen der schitterendste
deugden dc groote genade der eerste
heilige Communie meer cn meer waardig
trachtte te maken. "Wie zou niet gaarne
dezen deugdzamen jongeling navolgen,
teu einde even als hij op den dag der
eerste heilige Communie de overvloedig-
ste zegeningen te ontvangen?