Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
401
Wij bidden U, o Heer! dat wij door
de verdiensten van den Bruidegom nwer
allerheiligste Moeder geholpen mogen
worden, opdat wij door zijne voorspraak
verkrijgen, hetgeen wij door ons zelven
niet kunnen bekomen. Die leeft en
heerscht in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.
GEBED OM DEN H. JOSEF TOT PATROON
TE VERKIEZEN EN ZICH ONDER ZIJNE
BESCHERMING TE STELLEN.
Groote Heilige! ik verkies u heden
voor al den tijd mijns levens tot eenen
bijzonderen patroon, meester, leidsman
en bestuurder van mijue ziel en mijn
lichaam, van mijne gedachten, woor-
den en werken, van mijne begeerten
en genegenheden, van mijne eer en
goederen, van mijn leven en mijnen
dood, en ik neem mij vastelijk voor, u
67 26