Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
387
Ilgen naam, een Jesns, en maak mij za-
lig; laat niet toe tlat ik. dien Oij nit het
niet geschapen hebt, verloren ga. O goede
Jesus! Iaat mijne boosheid mij. dien uwe
almachtige goedheid geschapen heeft, niet
verderven. O zoete Jesus, erken in mij
wat het uwe is, en gedoog niet dat er
iets anders in mij gevonden wordo. O
zachtmoedigste Jesus! ontferm V nnjncr
terwijl het nog tijd is om te ontfer-
men, opdat Gij mij in den dag des oor-
deels niet verwerpt. De dooden, o Hecrl
zullen TJ niet loven, noch al degenen,
die in de hel nederdalen.
O allerliefste"! o beminnelijkste Je-
sus, O zachtaardigste Jesus! o Jesus!
Jesus! Jesns! aanvaard mij onder het
getal uwer uitverkorenen. O Jesus! za-
ligheid dergenen die in V gelooven! O
Jesus! troost dergenen die tot TJ vluch-
ten ! O Jesns! dierbaar zoenoffer der
zondaren! O Jesus! Zoon van de Maagd