Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
386
onthoudt aan hen, die Gij in uwe liefde
hebt gegrondvest. Die leeft en heerscht
in de eeuwen der eeuwen. Amen.
gebed op den zoeten naam jesus.
O goede Jesus! o goedertierenste Je-
sus ! O allerzoetste Jesus! o Jesus! Zoon
van de Maagd Maria, vol barmhartigheid
en goedertierenheid,ontfermU mijner vol-
gens uwe' groote barmhartigheid. O ge-
nadigste Jesus I ik bid U, door dat dier-
bare bloed, hetwelk Gij voor de zonden
hebt willen storten, wiseh al mijne boos-
heden uit, en zie op mij ellendige en
onwaardige, die U ootmoedig vergiffenis
vraagt en dezen uwen heiligen naam Jesus
aanroept, genadig neder. O naam van Je-
sus, zoete naam! liefderijke naam! naam
van Jesus, versterkende naam! want wat
is Jesus anders dan Zaligmaker? Nu
dan, O Jesus! wees mij, om uwen hei-