Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
Heeren naderen, lleiaas, een kind dat
zijne kwade gewoonten niet wil afleg-
gen, zou bij het ontvangen van dit ver-
heven Geheitu den goeden God op eene
allervreeselijkste wijze beleedigen, zich
aan het Lichaam en Bloed des Heeren
schuldig maken en de zwaarste straffen
verdienen. A^erbeter u daarom reeds van
dezen dag; vermijd zorgvuldig zelfs de
geringste misslagen en tracht door het
ijverig vervullen van al uwe plichten
uwe vroegere misslagen weder goed te
maken.
Hkt kind. Ik beloof U, lieve Moeder,
dat ik mijn leven zal verbeteren. Ik
zal thans reeds daarmede beginnen, en
zorgvuldig alle zonden vermijden; ik zal
mijnen ouders gehoorzaam zijn, met
mijne broeders en zusters in vrede
leven, mijne o])loo])endheid bestrijden,
in één woord alles vermijden, waardoor
ik onwaardig zou worden tot de'hei-