Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
385
godvruchtig eereu, in dit tegenwoordig
leven de zoetheid der heilige vertroosting
en in het toekomende leven de blijdschap,
vreugd en zaligheid des hemels mogen
ontvangen. Door denzelfden onzen Heer
Jesus Christus, uwen Zoon, die met U
leeft in de eenheid van den H. Geest,
God in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
ander gebed.
Heer Jesus Christus, die gezegd hebt:
vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en
gij zult vinden, klopt en u zal wor-
den opengedaan; geef ons, bidden wij
U, de gevoelens uwer goddelijke liefde,
opdat wij U uit geheel ons hart, met
woord en werken beminnen, en nim-
mer ophouden U te loven.
Geef ons, o Heer, dat wij altijd
uwen H. Naam tegelijk vreezen en be-
minnen, daar Gij nooit uwe leiding

67 25