Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
377
moeder; vergeef hunne zonden, en maak
dat wij hen in de vreugde van het
eeuwige licht mogen aanschouwen. Door
onzen Heer, enz.
voor vrienden en weldoeners.
O God! gever der genade en minnaar
der menschelijke zaligheid, wij bidden
uwe goedertierenheid, dat Gij dc broe-
ders, vrienden en weldoeners onzer ver-
gadering, die uit deze wereld gescheiden
zijn, op het voorbidden van de heilige
Maria, altijd Maagd, met al uwe Heiligen
tot de gemeenschap der eeuwige zaligheid
wilt brengen. Door onzen Heer, enz.
voor alle geloovige zielen.
O God! Schepper en Verlosser van alle
geloovigen, verleen aan de zielen van uwe
dienaars en dienaressen de vergiffenis van