Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
374
Dat wij, met ons te versterven, voor
liare zinnelijkkedcu cn kwade drif-
ten mogen voldoen,
Dat wij door onze verduldigheid, ver-
geving voor hare onverduldigheid
mogen hekomen,
Dat wij door onze zachtmoedigheid
de zuivering van hare opvliegend-
heid cn gramschap mogen ver-
dienen,
Dat wij door ijverig en naarstig te
bidden, U over hare traagheid in
het gebed mogen verzoenen,
Dat wij door het oefenen van alle
deugden, vergiffenis van al hare
fouten mogen verkrijgen,
Dat gij de zielen van onze ouders,
vrienden en weldoeners, die in U
gestorven zijn, van de pijnen des
vagevuurs wilt verlossen,
Dat Gij aan alle geloovige zielen de
eeuwige rust wilt verleenen,
EI
a
p
Cl
O
t-t
{5-
O
O