Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3ß3
Van alle xonden, verlos ons Heerl
Van vermetelheid en wanhoop,
Van. ongeloovigheid en hardnekkig-
heid tegen de bekende waarheid,
Van alle bekoringen en lagen des
duivels,
Van afkeerigheid, tweedraeht, gram-
schap en nijd tegen onzen naaste, ^
Vau alle onreinheid naar ziel en g
lichaam, g
Van onboetvaardigheid en verhard-
heid des gemoeds, ^
Van allen geest, die aan U tegen- ^
strijdig is,
Boor uwe altijddurende voortkomst
van den Vader en den Zoon,
Door de wonderbare werking, door
welke Christus in het liehaam der
zuivere Maagd ontvangen is.
Boor uwe nederdaling over Christus,
ten tijde zijns Doopsels, verlos ons.
Heer!