Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
362
H. Geest, die de liefde Gods in ouze
harten stort,
H. Geest, die in uwe geloovigen als
in uwe tempels woont,
H. Geest, die uit uwe geloovigen
stroomeu van levende wateren
doet voortvloeien,
H. Geest, door wien wij nu geene
slaven meer zijn, maar Gods kin- ê
deren en erfgenamen, §
H. Geest, door wien de slaafsche ^
vreesachtigheid is weggenomen, eu ^
Gods kinderen roepen met liefde ê
en vertrouwen tot hunnen Vader, ^
H. Geest, die ons naar dc voltrek-
king onzer aanneming en verlossing
doet zuchten en verlangen,
II. Geest, die in ons wonende, onze
sterfelijke lichamen zult levend
maken,
Wees genadig, spaar ons, Heer!
Wees genadig, verhoor ons. Heer!