Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
357
O mijn God en mijn Schepper, U
prijze de allereerwaardigste Kimingin
des hemels, de allerzuiverste M aagd
Maria, eu met Haar zingen de honderd
duizend scharen van Engelen en Sera-
fijnen, vereenigd met het ontelbare getal
uwer Heiligen, I' voor mij lof toe en
verheffen uwen Naam in eeuwigheid.
U, o Heer, love de H. Kerk cn alle
geloovigen prijzen uwen H. Naam. Mij
met dit alles vereenigcnde, prijs ik U
ook met hart en mond. Hat alles wat
Gij mij geschonken hebt, U zcgene.
Dat alle krachten mijner ziel en mijns
lichaams V verheerlijken; dat mijn
verstand, mijn geheugen en mijn wil
IT prijzen, dat vooral mijn hart uwen
H. Naam verheffe en U verbeerlijke in
den tijd en iu de eeuwigheid. Amen.