Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
356
uwe onbeperkte grootheid, uwe liefelijke
minzaambeid, en uwe nieedoogeude goe-
dertierenheid. Dat alle benamingen, die
U kunnen gegeven worden, alle uit-
drukkingen, die ten uwen opziehte
kunnen geschieden, alle vergelijkingen,
die op ü kunnen toegepast worden,
uwen H. Naam voor mij verheffen en U
danken voor al het goede, aan mij en alle
schepselen verleend, en voor al datgene,
wat Gij besloten hebt ons in eeuwig-
heid te geven.
Dat de eerbiedwaardige ^Menschheid
van Jesus, dat zijn allerheiligst leven
en omgang, dat zijne allergbddelijkste
deugden, dat zijn dierbaar bloed en zijne
droevige tranen, dat zijne opene wouden
en verscheurde lidmaten, dat zijn snuir-
telijk lijden en zijn wreede dood, dat
dit alles mij vervange en Ü, o aller-
heiligste Drievuldigheid, naar waarde
prijze en vcrheerlijke.