Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
vatte die voor het oog der aanwezigeu
in zijne handen, beschouwde ze eenige
oogenblikken en zeidc: „ziedaar liet deel
van mijn lichaam, het deel van mijne
ziel is God, dien ik zoo even ontving."
Den daaropvolgenden nacht gaf hij vol
vertrouwen op de verdiensten van Jesus
zijnen geest. Handel als dit kind en bid
ook gij met kinderlijke eenvoudigheid,
dat God uwen geest moge verlichten en
uw hart met zijne liefde vervullen, ten
einde Jesus waardig in de heilige Com-
munie te ontvangen.
gebed.
O goede Vader in den hemel, ik bid U
door de voorspraak der allerheiligste
Maagd Maria en door de verdiensten van
Jesus, uwen goddelijken Zoon, gewaar-
dig U mijn verstand te verlichten, opdat
ik al de waarheden, welke ik moet kennen
om mijne eerste Communie goed te doen,