Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■u
355
Op TJ, O Heer! lieb ik mijne hoop
gesteld, cn in eeuwigheid zal ik niet
beschaamd worden.
Mei dezen lofzang kan men alle god-
vruchtige oefeningen sluiten,
EKUBKWIJZING, WELKE AAN DE H. DRIE-
VULDIGHEID BIJZONDER AANGENAAM IS.
O verhevene, ontzaggelijke, aanbid-
denswaardige, onbegrijpelijke Drievul-
digheid, één God en drie Personen,
niemand kan U behoorlijk loven, dan
Gij zelf; Gij alleen kent uwe oneindige
grootheid en de wijze, waarop Gij waar-
dig kunt geloofd worden. Dat dan, o
Heer, uwe eeuwige Godheid, uwe on-
eindige Majesteit, uwe onbegrensde goed-
heid U voor mij loven. Dat uwe verhevene
wijsheid, uwe uitgestrekte barmhartig-
heid, uwe gestrenge reehtyaardighcid
uwen lof voor mij uitgnlmen. TJ vcrheHe