Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
354
Wij gelooven, dat Gij eens als Recliter
zult wederkomen.
Wij {onder deze woorden knielt men)
bidden U dan: kom uwe dienaren tc
Imlp, die Gij door uw. dierbaar Bloed
verlost hebt.
Geef, dat zij in de eeuwige glorie onder
het getal uwer Heiligen zijn mogen.
Heer maak uw volk zalig, en zegen
uw erfdeel.
Bestuur hen, en verhef hen tot in
eeuwigheid.
Dagelijks loven wij U.
En prijzen uwen naam in eeuwigheid,
en in de eeuwigheid der eeuwigheden.
Gewaardig ü. Heer, ons heden zon-
der zonden te bewaren.
Ontferm U onzer, Heer, ontferm TJ
onzer.
Laat, O Heer, uwe barmhartigheid
over ons komen, gelijk wij op ü gehoopt
hebben.