Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page

353
Het luisterrijke koor der Apostelen,
Het lofwaardige getal der Profeten,
Het blinkende beir der ^Martelaren
looft U.
De heilige Kerk belijdt U over de
gansche aarde.
l), Vader van oneindige heerlijkheid!
Als ook uwen hoogwaardigen, waren
en eenigen Zoon.
Alsmede den Vertrooster, den heili-
gen Geest.
Christus, Gij zijt de Koning der glorie.
Gij zijt de eeuwige Zoon des Vaders.
Gij hebt, wanneer Gij, om den mensch
te verlossen, de menschheid zoudt aan-
nemen, den schoot eener maagd niet ge-
schroomd.
Gij hebt, na den prikkel des doods
overwonnen te hebben, den geloovigen
het hemelrijk geopend.
Gij zit aan de rechterhand van God in
de glorie des Vaders.
67 23