Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
352
vuldigheitl hebt doen kennen, en iu de
Opj)ermajesteit geleerd hebt één Wezen
tc aanbidden; wij smeeken U, dat wij
door de standvastigheid van hetzelfde
geloof, van allen tegenspoed be\Tijd mo-
gen worden. Door Jesus Christus onzen
lieer. Amen.
lofzang: te deum laudamus.
U, O God! loven wij; ü, o Heer 1
belijden wij.
XJ, eeuwigen Vader! eert het gansche
heelal.
Tot ü roepen al de Engelen, de he-
melen, al de machten,
De Cherubijnen en Serafijnen onop-
houdelijk :
Heilig! heilig, heilig is de Heer! de
God der heirscharen!
Hemel eu aarde zijn met de grootheid
uwer glorie vervuld.