Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
348
ïleer, die alles in getal, gewicht en
maat schikt,
Heer, die onze harten onderzoekt cn .
onze nieren doorgrondt,
Heer, die alles, wat er is, bemint,
en niets haat van al wat Gij ge-
schapen hebt,
Heer, die de zonden der mensehen
om hunne boetvaardigheid kwijt-
scheldt, ^
Heer, die in uwe woorden waar- ^
achtig, en in uwe beloften ge-
trouw zijt, s
CS
Heer, die niet wilt, dat wij zullen ^
vreezen, omdat Gij, onze God en
helper, met ons zijt.
Allerheiligste God, door wiens heer-
lijkheid geheel de aarde vervuld is,
Heer, wien alle eer en heerlijkheid
toekomt.
Heer, die zelf het loon uwer die-
naars zijt,