Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
347
Heer, die zoo groot zijt, dat U geen
verstand begrijpen kan,
Heer, wien no(di geheel het aardrijk,
noch de hemelen kunnen bevatten,
Heer, wien geen mensch gezien heeft,
noch zien kan,
Heer, wiens oordeelen ondoorgron-
delijk, en wiens wegen onnaspeur-
lijk zijn, §
Heer, voor wiens Majesteit wij o'
slechts stof en asch zijn, B
Heer, die in den hemel, op de ^
aarde, in de zee en de afgronden §
alles naar uwen ^^il regelt, »
Heer, die de harten der menschen
in uwe hand hebt, en die neigt,
daar Gij wilt.
Heer, die een verterend vuur zijt,
wiens gramschap niemand kan
wederstaan.
Heer, die een ieder naar zijne wer-
ken vergeldt,