Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.31
bij hcni. Op weg naar den zieke, over-
dacht hij de redenen, die hem tot dat
uitstel bewogen hadden; eu verder beden-
kende dut het kind konde sterven, zeide
hij met een beklemd gemoed j „wie zal de
beletsels uit den weg ruimen; wie zal
hemde kennis geven, zelfs van de nood-
zakelijkste dingen P'' Er was voor ge-
zorgd ; want ofschoon na de afwijzing nie-
mand zich met hem had bezig gehouden»
vond hem de geestelijke volkomen on-
derwezen en hij ontving tot zijne groote
verwondering zeer juiste antwoorden op
al de vragen.
De laatste heilige Sacramenten werden
hem toegediend eu hij ontving ze met die
godsvrucht, welke alle omstanders met
verwondering en aandoening gadesloe-
gen. Toen hij na het ontvangen der hei-
lige Teerspijs eu van het H. Oliesel den
aflaat van eenen goeden dood ontving,
vroeg hij om een handvol aarde. Ilij