Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
342
zoo als ü behaagt. Moge uwe liefde in
mijn hart alle neigingen dooden, die niet
voor ü zijn, opdat ik geheel aan ü toe-
behoore en slechts leve, om U te behagen.
Ik bid ü niet, o mijn Jesus, om de
goederen dezer aarde, ik bid ü slechts
door de verdiensten van uw heilig lijden,
verleen mij eene voortdurende droefheid
over mijne zonden. Verleen mij uwe ge-
nade, opdat ik de ijdelheid der wereld-
sehe goederen moge inzien en erkenne
hoe zeer Gij verdient bemind te worden.
Maak, dat ik mij van alle aardsche ver-
kleefdheid en aardsche zaken losrukke
en verbind mij aan uwe heilige liefde,
opdat mijn wil van nu af niets anders
verlange en wensche dan wat Gij zelf
wilt. Geef mij geduld en onderwerping,
wanneer ik arm of ziek ben, of wan-
neer mij soms iets overkomt, wat mijne
eigenliefde mishaagt, maak dat ik zacht-
moedig worde jegens hen, die mij ver-