Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
341
willen bezoeken, zoo schenk ik U mijne
vrijheid, mijnen wil, geheel mij zelven.
Oij hebt l) geheel aan mij geschonken,
ook ik schenk mij geheel aan U; ik wil
in het vervolg niet meer mij zelven toe-
behoorcn, neen, van nu af wil ik de
uwe, geheel dc uwe zijn. Ik wil, dat
mijne ziel geheel IJ tocbehoore, dat mijn
lichaam, dat al mijne vermogens, al mijne
zinnen slechts U dienen, slechts uw wel-
behagen zoeken. L', mijn Jesus, wijd ik
al mijne gedachten, mijne wenschen,
mijne neigingen, geheel mijn leven. Ik
heb U lang genoeg beleedigd, o mijn
Jesus, de overige dagen mijns levens wil
ik alleen gebruiken, om U te beminnen,
wijl Gij mij zoo zeer bemind hebt.
Neem, o God mijns harten, neem het
offer aan, dat een arme zondaar, die
niets anders begeert dan U te beminnen,
TJ heden opdraagt. Doe met mij en be-
schik over mij en al wat het mijne is,