Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
340
Coiiiiiiiuue met hare Communiën. O al
lerzaligste Maagd, mijne lieve Moeder
]Maria! geef Gij zelve mij lieden uwen
Zoon. Uit uwe handen wensch ik Hem
tc ontvangen. Zeg Hem, dat ik uw die-
naar ben; alsdan zal Hij mij heden, daar
Hij tot mij komt, met grootere liefde aan
zijn hart drukken.
na de h. communie.
Zie, mijn Jesus, Gij zijt thans tot mij
gekomen, Gij bevindt U in mijn hart.
Gij zijt geheel mijn eigendom geworden.
Ik groet U, mijn geliefde Zaligmaker, ik
aanbid U, ik werp mij voor uwe voeten
neder, ik omhels U, ik druk U aan
mijn hart, ik dank U, dat Gij in mijn
onwaardig hart hebt willen komen. O
Maria, mijne heiligeVoorspreekster, mijn
heilige Engel-bewaarder, dankt Jesus in
mijne plaats. — Wijl Gij mij dus, o mijn
goddelijke Koning, met zooveel liefde hebt