Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
339
liefde beleedigd en ü om een niet verla-
ten. Ik beween, meer dan elk ander
kwaad, de beleedigingen, die ik U heb
aangedaan, zij mogen groot of klein zijn;
wijl ik U, oneindige Goedheid, daardoor
heb beleedigd, zijn zij mij van ganscher
harte leed. Ik hoop, dat Gij mij reeds
vergeven hebt; mocht dit echter het ge-
val niet zijn, ach, mijn Jesus, vergeef
mij al'«dan, eer ik ü in mijn hart ont-
vang. Daar Gij aanstonds in mijn hart
wilt komen, bid ik U, neem mij vooraf
in uwe genade op.
Kom, O mijn Jesus, kom in mijn hart,
dat naar U verlangt, o mijn eenig, mijn
oneindig Goed, mijn Leven, nujne Liefde,
mijn Alles, mocht ik U heden met zulk
eene liefde ontvangen, als V die zielen,
welke U het meest beminden, ooit ont-
vangen hebben; mocht ik U met de liefde
ontvangen, waarmede uwe Moeder Maria
U ontvangen heeft; — ik vereenig deze