Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
337
dan mijn leven. Ik bemin U, wijl Gij bet
verdient; ik bemin IT, om U te behagen;
want Gij wenscht immers zoo zeer, dat
ik U beminne. Verlaat mij dus, aardsche
neigingen! U mijn Jesus, XJ mijn hoogste
Goed, mijn Alles, wil ik al mijne liefde
schenken. Gij wilt IJ thans geheel en al
aan mij schenken, zie ook ik schenk mij
geheel aan U. Sta mij toe, dat ik U be-,
minne, want zie, ik wensch niets anders
dan U alleen. Ik wil niets, dan watU
behaagt. Ik bemin U, mijn Zaligmaker;
ik vereenig mijne zwakke liefde, met de
liefde, die alle Engelen en Heiligen, die
Maria, uwe goddelijke Moeder, die uw
hemelsche Vader U toedraagt. Ach kon
ik U toch van allen bemind zien! Ach
konde ik maken, dat alle menschen U
beminden; konde ik maken, dat allen U
beminden, gelijk Gij het verdient.
Zie, mijn Jesus, ik nader tot U, om
mij met Uw heilig Vleesch te voeden.
07 22