Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
336
ontsteken, en mij al de genade zult
verleenen, die ik noodig heb, om U
getrouw en gehoorzaam te blijven tot
aan mijnen dood.
O mijn God, eenige en waarachtige
minnaar mijner ziel, wat hadt Gij meer
kunnen doen, om mij tot liefde te bewe-
gen dan voor mij te sterven ? — Gij hebt
daarenboven nog dit heilig Sacrament
ingesteld, Gij hebt het voedsel mijner
ziel willen worden, om U geheel aan mij
te schenken, om U op het innigste met
zulk een ondankbaar en ellendig schep-
sel, als ik ben, te vereenigen. Gij noodigt
mij zelfs uit U te ontvangen; Gij zelf
wenscht niets \TU'iger, dan dat ik mij
met U vereenige. O oneindige liefde,
een God wil zich geheel en al aan mij
schenken. O mijn God, o beminnens-
waardige, oneindige goedheid. Wijl Gij
eene oneindige liefde verdient, bemin ik
U van ganscher harte; ik bemin U meer