Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
voorbeeld.
Keu kleine jongen van twaalf jaar kon,
oni zijne onkunde, nog niet tot de eerste
heilige Communie toegelaten worden,
liet ontroostbare kind, welks gedrag
overigens onberispelijk was, scheen vol-
strekt geene kennis van den godsdienst
te hebben cn ziju verstand was behalve
dat ook weinig ontwikkeld. Men kan
hieruit afleiden dat zijne onwetendheid
in den godsdienst, niet aan hem maar aan
zijne weinige vermogens te wijten was;
zoodat het ons geenszins moet verwonde-
ren, dat God getroffen door het eenvou-
dig en vertrouwvol gebed van dit kind,
op eene ongewone w^ijze het verstand
van dezen kleine ontwikkelde.
De jongen werd namelijk nog in dat-
zelfde jaar (1828) gevaarlijk ziek. Men
riep den priester, die hem niet tot de
eerste Communie had durven toelateu