Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
333
het TJ nogmaals: ik wil liever sterven dan
zondigen. Ach, indien Gij voorziet, dat ik
ooit weder zoo ongelukkig zoude worden
van U door eene doodzonde te vergram-
men, laat mij dan liever op ditoogenblik
sterven. Ik vrees den dood zoo zeer niet,
als de zonde. Liever sterven dan zondi-
gen, dit wil ik dagelijks herhalen, verleen
mij hiertoe uwe genade. Amen.
O Maria, ik neem vol vertrouwen
mijne toevlucht tot TJ; ik ben nu van de
zonde gezuiverd en heb het vaste voor-
nemen gemaakt voortaan alle zonden
zorgvuldig te vermijden. Help Gij mij
daartoe, mijne goede Moeder. Indien ik
maar doorU geholpen worde, zal ik zeker
mijn voornemen ten uitvoer brengen. Ik
bid TJ daarom, lieve Moeder, maak dat ik
in elk gevaar, in elke bekoring tot zonde
aanstonds uwe hulp verzoeke; maak dat
ik dan tot TJ biddc: o mijne Moeder
help mij; Maria, sta mij bij, laat niet toe