Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
330
NA DE BIECHT.
dankzegging.
Hoe zal ik U, o mijn God genoeg bc-
dankeu voor de groote genade, die Gij
mij bewezen bebt. Gij bebt mij mijne
zonden vergeven; Gij hebt mij van de hel
bevrijd, waarin ik voor eeuwig had moe-
ten branden, indien ik in de zonden ge-
storven ware. Gij hebt mijne ziel gezui-
verd, zij is nu weder geheel schoon. Gij
hebt er weder uw verblijf in genomen;
ach blijf nu altijd bij en in mij door uwe
goddelijke genade. Voorzeker, groot is
het geluk hetwelk Gij mij geschonken
hebt; de hemel is weder mijn eigendom;
ik ben uw kind en heb het geluk U weder
Vaderio mogen noemen. Ja, Gij zijt we-
der miju Vader; Gij hebt mij ah uw kind
aangenomen.
lic dank Ü, barmhartige Vader, omdat
Gij mij al mijne zouden hebt vergeven; ik