Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
328
kwaad in de biecht verzweeg, zoudt Gij
zelf, O mijn God, al mijne zonden in den
laatsten dag des oordeels aan de geheele
wereld en ook aan dezen priester bekend
maken; maar biecht ik nu alles oprecht,
dan zult Gij mijne zonden vergeven en
cr zelfs niet meer aan denken. Ik maak
daarom aanstonds het besluit en Gij, o
mijn God, leest in mijn hart, hoe oprecht
het gemeend is: ik maak het besluit al
mijne zonden openhartig aan den biecht-
vader te bekennen en in het toekomende
niet meer te zondigen. Nooit zou ik U,
alwetende God, kunnen bedriegen en
ik wil daarom liever sterven dan met
opzet een groot kwaad in de biecht ver-
zwijgen en ik hoop door deze biecht ver-
giffenis van al mijne zonden te bekomen.
Verhoor mij, goede God, en vergeef mij.
Bedenk, dat Jesus zooveel voor ons ge-
leden heeft. Ilij heeft al zijn Bloed voor
ons vergoten en wil door het Sacrament