Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
welk een verheven Sacraineut ik bij de
eerste heilige Communie ontvang! Mocht
ik al de w aarheden van ons heilig geloof
zoo kennen als noodig is om het heilig
Sacrament des Altaars met veel vrucht
te ontvangen. Gij kunt dit maken, mijne
goede Moeder, door uwe voorspraak
hoop ik die genade te bekomen.
Maria. Log u ten dien einde met
ijver toe op het godsdienstig onderricht.
Wend u, voor dat de christelijke leering
begint, met vertrouwen tot mij, o])dat
door mijne voorspraak de H. Geest uw
verstand moge verlichten en gij alles
moogt weten en doen wat noodig is ter
zaligheid.
IIkt kind. Ifeden reeds, mijne Moe-
der, bid ik U hierom. Wees mijne voor-
spreekster bij Jesus uwen goddelijkeii
Zoon, opdat Hij mijn verstand verlichte
en mijn hart bereide, om Hem in de hei-
lige Communie waardig te ontvangen.