Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
324
Mijne lieve Moeder Maria, Gij weet
het, hoe ongelukkig ik door de zonde
geworden hen; nu kan ik daarvan ver-
giffenis krijgen; hid dan voor mij, op-
dat ik mijne zonden leere kennen, maak
dat ik er oprecht bedroefd over zij en
dat ik ze openhartig aan den biecht-
vader zegge. Amen.
Mijn heilige Engelbewaarder hoe dik-
wijls zijt gij bedroefd geweest, als ik
kwaad deed; gij hebt al mijne zonden
gezien en opgeteekend. Ik wensch vurig
er mij nu van te beteren. Ach, sta mij
bij, opdat door deze biecht al mijne
zonden uitgewischt worden en ik voor-
taan nooit meer kwaad, maar altijd
goed moge doen. Amen.
Onderzoek hier zorgvuldig nw gemoeten.
akte van berouw.
Ach God, ik heb meer kwaad gedaan,