Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
323
mij (laartuc uwe genade, maak dat ik
weder uw goed kind worde.
Een kind, dat zijnen vader ongelioor-
zaam geweest is, moet openhartig zijne
schuld bekennen en beterschap beloven,
om vergiffenis te bekomen. Zoo ook
moet ik mijne zonden bekennen en be-
terschap beloven, om van TJ vergiffenis
te verwerven; doch Gij kent reeds al
het kwaad, dat ik bedreven heb, nog
veel beter dan ik en wilt, dat ik aan
den priester al mijne zonden openhartig
zegge. Gaarne wil ik dit doen, o goede
God; maar hoe moeielijk valt het mij
aan al het kwaad, dat ik gedaan heb, te
denken ; ik moet mij nochtans zooveel ik
kan al mijuè zonden herinneren. Ik wend
mij daarom met vertrouwen tot U en
bid U, ach maak dat ik al mijne zonden
kenne; doe mij kennen, wat ik misdaan
heb, en maak, dat ik alles oprecht aan
den biechtvader bclijde. Amen.