Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
322
ik daardoor bezoedeld. Door de zonde
wordt Gij, o goede God, uit ons hart ver-
dreven, en vestigt de duivel er zijn ver-
blijf in. Ach, kon ik toch eens zien, hoe
afzichtelijk eene ziel er uitziet, die door
de doodzonde is besmeurd 1 Ik weet, goe-
de God, dat ik door een enkel groot kwaad
den hemel verlies en voor eeuwig in de
hel zou moeten branden; en toch heb ik
de zonde bedreven en mij daardoor zulk
een groot ongeluk veroorzaakt. Ach, hoe
zal het met mij gaan ? Is alles nu voor
mij verloren; moet ik nu voor altijd uit
den schoonen hemel blijven ? Neen, goede
God, Gij zijt een barmhartige Vader en
wilt mij nog vergiffenis schenken, indien
ik mij thans slechts met vertrouwen tot
XJ wend en alles doe, wat Gij van mij be-
geert. Daardoor kan ik nog van de hel
bevrijd worden, die ik door mijne zonden
had verdiend. Ik wil alles doen, wat Gij,
O God, van mij verlangt. Ik bid ü, geef