Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
316
(Irageu in onze harten; dat hij ons de
heilige Sacramenten waardig toediene
en door uwe genade zoo leve, dat wij
door zijn voorbeeld altijd mogen gesticht
worden.
Ik beveel U, lieer, mijne ouders, die
zooveel voor mijn welzijn gedaan heb-
ben, dat ik het hun nooit vergelden kan,
maar Gij kunt hen daarvoor loonen; ik
bid U ootmoedig, geef hun alles, wat
hun naar ziel of lichaam noodig is voor
dit en het eeuwige leven. Dit vraag ik
U ook voor al mijne weldoeners, mijne
vrienden en vijanden, indien ik er mocht
hebben.
Ach, Heer! mochten toch alle men-
schen, die het ongeluk hebben in dood-
zonde te leven, zich tot U bekeercnl
Geef hun daartoe uwe genade, ontferm
U over hen, o Jesus! dien ik met het
oog des geloofs in dit heilig Sacrament
aanschouw; Gij hebt aan het kruis voor