Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
iiatTeii ontvangen, die Jesus mijn Zoon
bereid is u op den dag uwer eerste hei-
lige Communie mede te deelen, dan moet
gij vooral zorgen de voornaamste punten
van uw heilig geloof goed te kennen. Het
is niet genoeg dat gij de vragen van uwen
kateehismus van buiten kunt opzeggen,
gij moet ook den zin er van verstaan.
Voornamelijk moet gij bekend zijn met
de verhevenheid van het allerheiligste
Sacrament des Altaars. Gij moet het
begrijpen, dat gij in de H. Communie
geen gewoon brood nuttigt. Gij moet
het weten dat dit goddelijk Sacrament,
hetwelk gij onder de gedaante van brood
ontvangen zult, het Lichaam en Bloed
is van-Jesus, mijnen goddelijken Zoon,
die van den Hemel is nedergedaald om
alle menschen zalig te maken.
Het kind. Ach mijne Moeder, mocht
ik daarvan levendig doordrongen zijn!
Mocht ik het zoo goed inzien als Gij.