Boekgegevens
Titel: Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Auteur: Leus, Gerardus Henricus
Uitgave: Amsterdam: Lutkie & Smit, ca. 1880 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-623
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206154
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Eerste Communie, Gebedenboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kinderen heiligt u!: handboekje voor de jeugd, om zich waardig tot de eerste H. Communie voor te bereiden en ten allen tijde de H. Sacramenten godvruchtig te ontvangen
Vorige scan Volgende scanScanned page
315
schijn, keer uw aangezicht van mijne
zonden af, wisch al mijne ongerechtig-
heden uit: schep in mij een zuiver hart,
vernieuw den rechten geest in mijn bin-
nenste; maak mij, naar uw vjoorbeeld
zoetaardig cn ootmoedig van harte, zui-
ver, kuisch, getrouw aan mijne plichten,
geduldig in het lijden, standvastig in
uwen dienst, en in alles ondcrwoq)en aan
uwen goddelijken wil.
Steunende oj) uwe vaderlijke goed-
heid, O mijn Zaligmaker! bid ik Ü ook
voor al degenen, met welke ik door de
banden van den Godsdienst en der natuur
vereenigd ben, zegen onzen heiligen Va-
der den Paus, de Bisschoppen, de Pries-
ters; beziel hen met eenen vurigen ijver
voor uwe glorie, met eene tcedere liefde
voor de schapen, welke Gij hun toever-
trouwd hebt; ik bid U bijzonder voor
den Herder dezer parochie ; geef, lieer,
dat zijne onderwijzingen vrucht mogen
n